Kleine marketingregeling

De Kleine Marketingregeling is bedoeld voor acts die nog relatief nieuw zijn op het internationale speelveld. Acts die wel al een of meerdere keren naar het buitenland geweest zijn (de regeling is nl. niet bedoeld voor ‘total beginners’) en al wat relevante internationale contacten of aanknopingspunten hebben. Het tijdstip is voor hen wellicht nu daar om wat serieuzer werk te gaan maken van het buitenland, om gerichte investeringen te gaan doen in naamsbekendheid, netwerk en zichtbaarheid. Realistische plannen, in de regel met betrekking tot een periode van een jaar, gekoppeld aan een aanvraag tot max. 7.500 euro (en een aantoonbare eigen investering van minimaal gelijke omvang), kunnen, mits aan alle criteria wordt voldaan, hieronder ingediend worden. 

Het betreft daarbij aanvragen voor marketing- en/of promotionele investeringen. Voorbeelden hiervan zijn: het inhuren van een communicatie/PR-bureau, campagnekosten, advertentiekosten, promotiemateriaal, etc.

NB: Niet in aanmerking komen aanvragen voor toursupport of muzikale/artistieke investeringen (geluidsopnamen, geluidsdragers, videoclips, decors, apparatuur, technische crew, etc.). 

Een aanvraag bestaat uit:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier, met o.a. aangevraagd bedrag, start-/einddatum plan, beoogde doellanden, contactgegevens professionele partners, kostenoverzicht et cetera;
 • het plan oftewel de toelichting op de aanvraag (niet meer dan 10 A4). Je plan zegt zoveel mogelijk over jezelf, waar je nu staat, waar je heen wilt, hoe je dat wilt doen, wat en wie je daar voor nodig hebt, hoe je tijdsplann ing is en welke investeringen je daarvoor moet doen. Je sluit af met een zo gedetailleerd mogelijke begroting waarin alle kosten, alle eigen bijdragen en tenslotte het aandeel dat je middels deze procedure nu bij ons aanvraagt.

Aanvragers krijgen binnen zes weken uitsluitsel.

Uitkering van de bijdrage zal plaatsvinden in twee tranches: 50% bij wijze van voorschot en 50% na goedkeuring van de eindafrekening

Het invulling van een enquête met vragen over behaalde resultaten/opbrengst is onderdeel van het traject.

 

OPZET VOOR EEN MARKETING SUBSIDIE AANVRAAG 

PROCEDURE MARKETING SUBSIDIE AANVRAAG

In aanmerking voor een aanvraag komen acts/artiesten die:

 1. Behoort/Behoren tot de genres popmuziek, urban, rockmuziek of dancemuziek, dan wel tot een sub-genre dat onder een van de genoemde genres gerangschikt kan worden
 2. De Nederlandse nationaliteit hebben. In geval van groepen dient minimaal 50% van de act de Nederlandse nationaliteit te hebben
 3. Aangesloten is/zijn bij Buma Stemra
 4. Een repertoire speelt/spelen dat voor zeker 80% bestaat uit Nederlands copyright
 5. Een rechtspersoon is/zijn, met Kamer van Koophandel nummer
 6. In staat is/zijn een professionele administratie en boekhouding te voeren en als zodanig dus ook na afloop in staat zullen zijn een afdoende professionele eindafrekening te presenteren
 7. Aantoonbaar in het afgelopen jaar minstens 10x een optreden verzorgd te hebben op een regulier festival, pop- of clubpodium (minstens 50% hiervan lid van de VNPF is)
 8. Aantoonbaar in de afgelopen twee jaar als act/artiest actief is geweest in het buitenland
 9. Beschikt over een professionele set aan opnames en promotiemateriaal: geluidsdragers/online playlists, videos (online), professionele fotoshoot(s), Engelstalige biografie, relevante online aanwezigheid, etc.
 10. In Nederland beschikt over een professioneel team bestaande uit bijvoorbeeld: boeker, manager, label, distributie, publisher, etc.
 11. In het buitenland beschikt over  aantoonbaar professionele partners (boeker, manager, label, publisher, etc.)
 12. Aantoonbaar concrete boekingen in het verschiet te hebben bij gerenommeerde internationale podia of festivals
 13. In afwijkende gevallen aantoonbaar kunnen maken dat er serieuze en concrete interesse in de act is bij meerdere professionals uit de internationale muziekindustrie
 14. Beschikt over een professioneel plan (max. 10 A4) voor het aankomende jaar (dat samen met het aanvraagformulier moet worden ingediend) waarin in ieder geval aan bod komen:
  • Een volledige omschrijving van de act/artiest: image, stijl, werk, eerdere ervaring, etc.
  • De beoogde doellanden - c.q. het beoogde doelland - en een heldere toelichting waarom juist die land(en)
  • Een uitleg waarom de act/artiest ‘kansrijk’ is in de beoogde doellanden
  • Een zo volledig mogelijke omschrijving van de beoogde activiteiten/investeringen - en een toelichting waarom juist daarvoor is gekozen - in het komende jaar in de beoogde doellanden, incl. een tijdspad/stappenplan
  • Een overzicht van het (beoogde) professionele (inter)nationale netwerk dat de act/artiest hiertoe denkt te kunnen gaan inzetten
  • Een zo concreet mogelijke beschrijving van het beoogde doel/resultaat (SMART)
  • Een zo gespecificeerd mogelijke begroting (in het aanvraagformulier wordt alleen een begroting op hoofdlijnen gevraagd. In het plan dient deze gespecificeerd te zijn)
 15. Bereid is contractueel vast te leggen dat het - na eventuele honorering van de aanvraag - uit te keren voorschot van 50% van het aangevraagde bedrag geheel terugbetaald zal worden indien sprake is van het niet - of anderszins - uitvoeren van de beoogde activiteiten/investeringen zoals in de aanvraag omschreven. Veranderingen in de activiteiten/investeringen kunnen alleen dan plaatsvinden, indien vooraf voorgelegd aan - en goedgekeurd door - Dutch Music Export

 

OPZET VOOR EEN MARKETING SUBSIDIE AANVRAAG 

PROCEDURE MARKETING SUBSIDIE AANVRAAG

Om een aanvraag te kunnen doen moet je zijn ingelogd en geverifieerd.

Inloggen   Registreren