Wat doet DME

DUTCH MUSIC EXPORT

Dutch Music Export is een initiatief van het Fonds PodiumKunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie en heeft tot doel het aantoonbaar en meetbaar structureel versterken van de internationale positie van de Nederlandse popmuziek binnen de wereldwijde muzieksector.  Dit betekent dat de drie betrokken organisaties (Stichting Popcoalitie, het Fonds Podiumkunsten en Buma Cultuur) samenwerken om Nederlandse muzikale artiesten met succes in het buitenland te ondersteunen om hen daar nog succesvoller te maken.

 Het export bereid is er dus op gericht om de doorstroom van Nederlandse artiesten naar het buitenland te bevorderen, en hen te ondersteun en te  faciliteren in het doorzetten van een duurzame internationale carriè€re.

Dit doet Dutch Music Export o.a. door: 

  • Het organiseren van handelsdelegaties naar het buitenland voor Nederlandse muziekprofessionals, componisten en muzikanten. 
  • Aanbieden van financiële support voor reis en verblijfkosten voor artiesten wanneer zij zijn uitgenodigd om te spelen op een showcase evenement in het buitenland. 
  • Organiseren van extra showcases voor Nederlandse artiesten tijdens internationale showcase evenementen. 
  • Aanbieden van  marketingsubsidie voor internationale releases van Nederlandse artiesten. 

Meer informatie over alle regelingen vind je hier.

 

ORGANISATIE

Dutch Music Export opereert onder auspiciën van de Stichting Popcoalitie waarbij beleid, professionaliteit en governance nauwkeurig worden bewaakt. De regelingen, uitvoering en het flankerend beleid worden jaarlijks geëvalueerd.

Op deze site tref je alle informatie met betrekking tot de ondersteuning van Nederlandse artiesten in het buitenland, de activiteiten op het gebied van voorlichting alsmede de voorwaarden voor de diverse exportsubsidieregelingen.

Meer informatie  over alle partners vind je hier.